ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์

รู้จักกับการออกแบบเว็บไซท์ Introduction to Web Design

design

เป็น ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อินเตอร์เน็ตเป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายในหน่วย งานราชการ และหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา นิยมใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงเห็นเว็บไซต์ต่างๆ ในทุกวงการเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ตามความรู้ความสามารถของผู้ออกแบบ การที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักแห่งหนึ่งนั้นจะต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนไม่ ใช่เพราะคนอื่นเค้ามีกันเลยอยากมีเว็บกับเค้าบ้าง หรือจำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเป้าหมายที่ ชัดเจน ซึ่งทำให้เว็บไซต์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ใช้และไม่มีใครเข้ามาใช้ บริการ ถ้าคุณสร้างเว็บขึ้นมาแล้วไม่สนใจคอยดูแลปรับปรุงให้ขึ้นอยู่เสมอ เว็บคุณก็จะหมดคุณค่าได้เหมือนกัน แต่ถ้าคุณให้ความสำคัญในการออกแบบไปจนถึงรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จได้

ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ ปัจจุบัน นี้มีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้นที่จะเข้าไปยังเว็บ ไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการและจะไม่ทนอยู่กับเว็บที่สับสน จากประสบการณ์ท่องเว็บที่ผ่านมาของคุณความรู้สึกได้รับจากเว็บที่มีความสวย งามและเว็บที่มีข้อมูลอยู่อย่างมากมายดูสับสนวุ่นวายและเสียเวลานานในการ เข้าดูคุณต้องการที่จะมีเว็บของคุณในลักษณะใด การ ออกแบบเว็บไซท์มีส่วนสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และทำให้อยากกลับเข้ามาใช้อีกในอนาคต หรือดึงดูดผู้ใช้ให้อยู่กับเว็บตลอดไปการออกแบบเว็บไซท์นั้นไม่ได้หมายถึง ลักษณะหน้าตาของเว็บไซท์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้อง

- การกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ – ระบุกลุ่มผู้ใช้

- การจัดระบบข้อมูล – การสร้างระบบวิเกชั่น

- การออกแบบหน้าเว็บ – การใช้กราฟิก

- การเลือกใช้สี และการจัดรูปแบบตัวอักษร – ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์

- การคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซท์ด้วย

- ขนาดของหน้าจอมอมิเตอร์ และความละเอียดของสีในระบบ Plug – in ชนิดต่างๆ

เว็บไซท์ ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ ถ้าความสวยงามหรือลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซท์ การ ออกแบบของแต่ละเว็บไซท์นั้นแตกต่างกันไป ตามเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซท์นั้น เว็บไซท์บางแห่งอาจต้องการความสนุกสนาน บันเทิง ขณะที่เว็บอื่นกลับต้องการความถูกต้อง น่าเชื่อถือเป็นหลัก

แนวทางในการการออกแบบเพื่อความสำเร็จของเว็บไซต์

ความ สำเร็จของเว็บไซต์ไม่ได้เกิดจากการที่มีผู้ใช้หน้าใหม่เข้ามาในเว็บจำนวนมาก แต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วไม่ย้อนกับมาอีกเลย แม้คุณจะมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าเว็บเป็นมีผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มคนที่มาใช้บริการประจำอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ว่าเว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จมากกว่า พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ต้องคำนึงความต้องการที่ผู้ใช้ทุกคนต้องการจากเว็บไซต์

- มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ

- มีการปรับปรุงเนื้อหา และพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ

- ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว

- การใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย

สำหรับ ความถี่ในการอัพเดทหรือปรับปรุงเว็บไซต์นั้นจะแตกต่างกันตามแต่ประเภทของ เว็บไซต์ที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมา ถ้าเป็นเว็บไซต์ของหนังสื่อพิมพ์รายวันหรือ ข้อมูลประชาสัมพันธ์แบบเร่งด่วน แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์โครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ เว็บไซต์ส่วนตัว ผู้ออกแบบจะดำเนินการอัพเดทตามความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลแต่ถ้าท่านต้อง การให้เว็บไซต์ของท่านเป็นที่น่าสนใจท่านจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนใน การนำเสนอข้อมูล และมีการค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนออยู่อย่าง

สม่ำเสมอ

ค้นหาเป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์

• สร้างเว็บทำไม และเพื่ออะไร

• สร้างเว็บไซต์ให้ใคร และใครคือกลุ่มเป้าหมาย

• หาจุดเด่นและจุดด้อยของเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

• กำหนดจุดเด่นและจุดด้อยของเว็บตัวเอง

การออกแบบเว็บไซต์ให้ดูดีได้อย่างไร

1 สีสัน (Color) จะ ทำให้ผู้ชมเว็บรับรู้อารมณ์ของเว็บ และเรื่องราวที่นำเสนอได้ ควรเลือกสีให้เหมาะสมกับเนื้อหา แต่ละสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น

– สีฟ้า สีเหลือง ให้ความรู้สึกสดใส และอบอุ่น

– สีแดงให้ความรู้สึกสนุกสนาน ร้อนแรง

– สีน้ำเงิน มั่งคง เข้มแข็ง

2. มีความเป็นเอกลักษณ์ จะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์จดจำเว็บได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้โทนสี รูปประกอบ Theme ที่คล้ายๆ กันทุกหน้า

3. ผู้ชมเว็บไซต์ต้องสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เราตั้งใจนำเสนอ หรือสามารถใช้งานเว็บ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตรงตามความต้องการ

4. แสดงผลได้อย่างรวดเร็วระยะเวลาในการแสดงผลต้องไม่นานจนเกินไป ไม่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บรอเลือกใช้ภาพกราฟิกและภาพ Animation ได้อย่างเหมาะสม

โปรแกรมหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บ

Program ออกแบบเว็บ และเขียน Code

- Macromedia Dreamweaver 8 – Edit Plus / Notepad

• Graphic Design Adobe Photoshop CS – ภาษา Script PHP

• Web Server Appserp / IIS – FTP (Upload) Cute FTP

ดัง นั้นถ้าท่านต้องการที่จะออกแบบเว็บไซต์ให้ได้รับความนิยมในระบบอินเตอร์เน็ต มีความน่าสนใจและมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ จะต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์เป็นอย่างไรด้วย เช่น เป็นเว็บแนะนำการศึกษา สถานที่สำคัญ ประเพณี และ เมื่อจัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้คนอื่น รู้จัก การนำเสนอข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายจะต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อน เพราะหากว่าเราสารถที่จัดทำเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จัก ก็จะเป็นเว็บที่มีคุณภาพเว็บหนึ่ง การออกแบบเว็บไซต์ก็ควรที่จะต้องศึกษาถึงขั้นตอนและหลักการออกแบบเว็บไซท์ ที่ดีเสียก่อน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนไม่พอใจแล้ว คุณยังต้องกลับมาแก้ไขเว็บเหล่านั้นใหม่อีก และที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ เมื่อผู้ใช้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเว็บไซต์ในครั้งแรกแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะย้อนกลับมาอีกครั้งในภายหลังแม้ว่าเว็บไซต์คุณจะ ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม ดังนั้นทางที่ดีคุณควรจะออกแบบเว็บไซต์ให้ดีตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อจะได้สร้าง ความประทับใจให้กับผู้ใช้ตั้งแต่ต้น


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...